Autor: Mgr. Zdeněk Kubeš – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodopád_v_Bílé_strži

Vodopád je tvořen několika stupni a kaskádami, celková výška dosahuje 13 m, nejvyšší stupeň měří 7 m. Na stráních nad řečištěm se dochovaly zbytky původního horského lesa, který má pralesovitý ráz. Nejstarší porosty dosahují věku 220 až 240 let a zachovaly se právě v okolí vodopádu.

V roce 1972 zde byla vyhlášena národní přírodní rezervace Bílá Strž, která zaujímá rozlohu 79,02 ha a je v nadmořské výšce 735–1086 m.

Bílá strž je přístupná po červeně značené turistické stezce, která vede kolem Čertova jezera a Černého jezera. Z ní odbočuje dřevěný chodník sestupující k vyhlídkové terase nad vodopádem (přímo k vodopádu sestup není možný). K Černému jazeru se dostanete ze Špičáckho sedla po žluté trase nebo ze Železné Rudy kolem Čertova jezera po červené značce.

Jak se dostat k vodopádu