Category Archives: Tipy na výlety

Naučná stezka Utajená obrana železné opony je rozdělena do dvou samostatných okruhů – Belveder a Debrník. Trasa Belveder obsahuje 8 naučných tabulí, které nás seznamují se základními typy poválečných bunkrů a také 6 zpřístupněných pevnostních objektů. Na trase Debrník je umístěno 12 informačních tabulích a trasa nás zavede do bývalého hraničního a zakázaného pásma, které bylo do roku 1989 pro běžné občany nepřístupné.

Zdroj: http://www.sumava.cz/objekt_az/5991-ns-utajena-obrana-zelezne-opony/

Další informace: https://radiozurnal.rozhlas.cz/vydejte-se-do-zelezne-rudy-po-tamnich-stopach-studene-valky-6282566